BT3-001 Pan/Pan, Ready to Fight

€ 1,00

 • Uitverkocht

BT3-002 Dr. Myuu/Scheming Dr. Myuu

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-003 Victorious Fist Super Saiyan 3 Son Goku

€ 3,00

 • Uitverkocht

BT3-004 Rising Fist Super Saiyan 2 Son Goku

€ 1,00

 • Uitverkocht

BT3-005 Determined Super Saiyan Son Goku

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-006 Pint-Sized Warrior Son Goku

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-007 Shocking Future Son Goku

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-008 Fearless Pan

€ 15,00

 • Uitverkocht

BT3-009 Pan

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-010 Reliable Trunks

€ 1,00

 • Uitverkocht

BT3-011 Quick Rush Trunks

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-012 Dependable Robot Giru

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-013 Handy Giru

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-014 Hidden Power Uub

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-015 Bodyguard Ledgic

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-016 Power-absorbing Luud

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-017 Dr.Myuu, Under Baby's Control

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-018 Meta-Rilldo, Form Perfected

€ 2,50

 • Uitverkocht

BT3-019 General Evolved, Hyper Meta-Rilldo

€ 1,00

 • Uitverkocht

BT3-020 Hidden Ability, General Rilldo

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-021 Triple Union Super Sigma

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-022 Commander Nezi

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-023 Mega Cannon Sigma, Natt

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-024 Mega Cannon Sigma, Bizu

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-025 Mega Cannon Sigma Ribet

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-027 Unending Awakening

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-026 Pride and Justice Toppo

€ 1,00

 • Uitverkocht

BT3-028 Grand Tour Spaceship

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-029 Baby's Subdual

€ 1,00

 • Uitverkocht

BT3-030 Planet M-2

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-031 Majin Buu/Majin Buu, Completely Revived

€ 1,00

 • Uitverkocht

BT3-032 Son Goku/Heigtened Evolution Super Saiyan 3 Son Goku

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-033 Ultra Instinct -Sign- Son Goku

€ 10,00

 • Uitverkocht

BT3-033 SPR Ultra Instinct -Sign- Son Goku

€ 20,00

 • Uitverkocht

BT3-034 Ultimate Spirit Bomb Son Goku

€ 1,50

 • Uitverkocht

BT3-035 Furious Rush Super Saiyan 3 Son Goku

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-036 Final Explosion Prince of Destruction Vegeta

€ 1,50

 • Uitverkocht

BT3-037 Universal Leader, Grand Supreme Kai

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-038 Unyielding Defender, East Supreme Kai

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-039 Majin Defier, West Supreme Kai

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-040 Majin Defier, South Supreme Kai

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-041 Majin Defier, North Supreme Kai

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-042 Kibito, Kai's Attendant

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-043 Powers Combined, Kibito Kai

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-044 Thinks He's the Best Hercule

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-045 Agent of Resurrection, Babidi

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-046 Magician's Father, Babidi

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-047 The Ultimate Evil, Majin Buu

€ 7,50

 • Uitverkocht

BT3-048 Out of Control Evil, Majin Buu

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-049 Power Absorbing Majin Buu

€ 1,50

 • Uitverkocht

BT3-050 Majin Buu, Dawn of the Rampage

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-051 God Absorber Majin Buu

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-052 The Most Evil Absorbtion in History

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-053 Rebirth of Justice

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-054 Buu Make You Cookie

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-055 Vegito/Going All in, SSB Vegito

€ 1,00

 • Uitverkocht

BT3-056 Android 13/Thirst for Destruction, Android 13

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-057 Finishing Spirit Bomb Son Goku

€ 1,50

 • Uitverkocht

BT3-058 Pressure Assault Super Saiyan Son Goku

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-059 Indomitable Spirit SSB Son Goku

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-060 Dauntless Spirit SSB Vegeta

€ 1,00

 • Uitverkocht

BT3-061 Unyielding Justice SS2 Trunks

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-062 Trunks, Bridge to the Future

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-063 Hyper Rush SSB Vegito

€ 5,00

 • Uitverkocht

BT3-063 SPR Hyper Rush SSB Vegito

€ 20,00

 • Uitverkocht

BT3-064 Dreadful Duo, Android 17

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-065 Dreadful Duo, Android 18

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-066 Made to Destroy, Android 19

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-067 Dr. Gero, Evil's Inventor

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-068 Stouthearted Android 16

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-069 Unending Destruction, Android 13

€ 3,50

 • Uitverkocht

BT3-070 Dawn of Terror, Andoid 13

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-071 Unfeeling Destroyer Android 14

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-072 Combination Attack Android 14

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-073 Unfeeling Destroyer Android 15

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-074 Android 15, Just Saying Hi

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-075 Terror Scythe Goku Black

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-076 Twisted Justice, Fused Zamasu

€ 1,00

 • Uitverkocht

BT3-077 Evil psyche, Zamasu

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-078 Unstoppable Ambition Super Saiyan Caulifla

€ 15,00

 • Uitverkocht

BT3-079 To Save a Hopeful Future

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-080 Create Android

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-081 Speedy Surprise Attack

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-082 Bardock/Unwavering Justice Bardock

€ 1,00

 • Uitverkocht

BT3-083 Son Goku/Uncontrollable Great Ape Son Goku

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-084 Desperate Warrior Super Saiyan Bardock

€ 3,00

 • Uitverkocht

BT3-085 Great Protector, Great Ape Bardock

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-086 Striker Bardock

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-087 Gine, Family of Justice

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-088 Explosive Spirit Son Goku

€ 17,50

 • Uitverkocht

BT3-088 SPR Explosive Spirit Son Goku

€ 30,00

 • Uitverkocht

BT3-089 Rampaging Great Ape Son Goku

€ 1,00

 • Uitverkocht

BT3-090 No Openings Son Goku

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-091 Kakarot, the Child Who Got Away

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-092 Absolute Defense Great Ape King Vegeta

€ 2,50

 • Uitverkocht

BT3-093 Lord of the Great Apes, King Vegeta

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-094 Vegeta

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-095 Youthful Bulma

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-096 Hidden Power Great Ape Tora

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-097 Unwavering Solidarity Tora

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-098 Hidden Power Great Ape Fasha

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-099 Unwavering Solidarity Fasha

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-100 Unwavering Solidarity Shugesh

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-101 Unwavering Solidarity Borgos

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-102 Nappa, Vegeta's Attendant

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-103 Burgeoning Power Bergamo

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-104 Flying Nimbus

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-105 Planet Vegeta

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-106 March of the Great Ape

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-107 Mira/Dark Warrior Mira

€ 1,00

 • Uitverkocht

BT3-108 Trunks/Super Saiyan Trunks Protector of Time

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-109 SS3 Bardock, Power Unleashed

€ 7,50


BT3-110 Awakened Warrior Bardock

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-111 Trunks, Power Overseeing Time

€ 8,00

 • Uitverkocht

BT3-112 Unrelenting Assault Trunks

€ 0,50

 • Uitverkocht

BT3-113 Supreme Kai of Time, World's Protector

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-114 Towa, Reprogrammed Menace

€ 1,00

 • Uitverkocht

BT3-115 Towa, Space Time Unleashed

€ 0,20

 • Uitverkocht

BT3-116 Dimension Breaker Mira

€ 3,50

 • Beperkt beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

BT3-117 Relentless Destruction Mira

€ 0,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

BT3-118 Fu, Shrouded in Mystery

€ 3,50

 • Uitverkocht

BT3-118 SPR Fu, Shrouded in Mystery

€ 20,00

 • Uitverkocht

BT3-119 Shun Shun, Protector Majin

€ 0,20

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

BT3-120 Haru Haru, Attacker Majin

€ 0,20

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

BT3-121 Dark Plot

€ 0,20

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

BT3-122 Time's Judgement

€ 0,20

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen1

BT3-123 Hyper Evolution Super Saiyan 4 Son Goku

€ 75,00

 • Uitverkocht